గార్డ్‌రైల్(హైవే)రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్

 • ట్రినిటీ ఇండస్ట్రీస్ గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్

  ట్రినిటీ ఇండస్ట్రీస్ గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • W బీమ్ గార్డ్ రైల్స్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్

  W బీమ్ గార్డ్ రైల్స్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • త్రీ వేవ్ & గార్డ్‌రైల్ మేకింగ్ మెషిన్

  త్రీ వేవ్ & గార్డ్‌రైల్ మేకింగ్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • తాత్కాలిక గార్డ్‌రైల్ మేకింగ్ మెషిన్

  తాత్కాలిక గార్డ్‌రైల్ మేకింగ్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • W గార్డ్ రైల్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్

  W గార్డ్ రైల్ రోల్ ఫార్మింగ్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • రైలుతో హైవే సేఫ్టీ గార్డ్‌రైల్ మెషిన్

  రైలుతో హైవే సేఫ్టీ గార్డ్‌రైల్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • రోడ్ బారియర్ & గార్డ్‌రైల్ మేకింగ్ మెషిన్

  రోడ్ బారియర్ & గార్డ్‌రైల్ మేకింగ్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • మెటల్ హైవే గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  మెటల్ హైవే గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
 • హైవే స్టీల్ గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  హైవే స్టీల్ గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  ప్రాథమిక సమాచారం మోడల్ నెం.:YINGYEE014 వారంటీ:12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్:GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్-8 కోసం:1 /నిమి(పంచింగ్ మినహా) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12, DC15 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:NUDE,వుడెన్ కేస్,ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్: YY ట్రాన్స్‌పోర్ట...
 • స్టీల్ క్రాష్ బారియర్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  స్టీల్ క్రాష్ బారియర్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  ప్రాథమిక సమాచారం మోడల్ నెం.:YINGYEE013 వారంటీ:12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్:GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్-1 /నిమి(పంచింగ్ మినహా) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12, DC53 అదనపు సమాచార ప్యాకేజింగ్:NUDE ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:OYYAN , భూమి, ఎయిర్ ప్లేస్...
 • W బీమ్ గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  W బీమ్ గార్డ్‌రైల్ రోల్ ఏర్పాటు యంత్రం

  ప్రాథమిక సమాచారం మోడల్ నెం.:YINGYEE013 వారంటీ:12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్:GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్:V3P8000 50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు బ్లేడ్ కట్టింగ్ మెటీరియల్: Cr12 ఫార్మింగ్ స్పీడ్: 5-10m/నిమి (పంచింగ్ మినహా) నడిచే మార్గం: గేర్ బాక్స్ అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్: న్యూడ్, చెక్క కేసు, ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ ఉత్పాదకత: 200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్: YY రవాణా :ఓషన్, లా...
 • W బీమ్ గార్డ్ పట్టాలు మేకింగ్ మెషిన్

  W బీమ్ గార్డ్ పట్టాలు మేకింగ్ మెషిన్

  ప్రాథమిక సమాచారం వారంటీ: 12 నెలల డెలివరీ సమయం: సేవ తర్వాత 30 రోజులు: సర్వీస్ మెషినరీకి ఇంజనీర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఓవర్సీస్ రకం: స్టీల్ ఫ్రేమ్ & పర్లిన్ మెషిన్ మెటీరియల్: GI, PPGI, అల్యూమినియం కాయిల్స్ కట్టింగ్ మోడ్: హైడ్రాలిక్ ఫార్మింగ్ / 30 మించ్ (30 మించ్) ) వోల్టేజ్:380V/3ఫేజ్/50Hz లేదా మీ అభ్యర్థన మేరకు నడిచే మార్గం:చైన్ లేదా గేర్ బాక్స్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కట్టింగ్ బ్లేడ్:Cr12 అదనపు సమాచారం ప్యాకేజింగ్:న్యూడ్ ఉత్పాదకత:200 సెట్లు/సంవత్సరం బ్రాండ్:YY రవాణా:ఓషన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్:H :200...
12తదుపరి >>> పేజీ 1/2

మీ సందేశాన్ని మాకు పంపండి:

మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి